تبلیغات
علوم تربیتی خوی - پیش‌گیری از بی‌انضباطی
دانشگاه پیام نور خوی
تاریخ : سه شنبه 1393/02/16
نویسنده : امیر Amir
پیش‌گیری از رفتار نا مطلوب دانش‌آموزان به‌دو دلیل مهم است :
1.به دلیل عملی :یعنی پیش‌گیری از بروز رفتار نامطلوب آسان‌تر از تغییر آن است.
2. به دلیل انسانی: یعنی معلم خود را مسئول اصلاح و بر طرف كردن رفتار نا مطلوب دانش‌آموز می‌داند ( كدیور1379)."كانین"(1970)در تحقیق خود به مقایسه رفتار معلمان در كلاس‌های دارای رفتار نامطلوب و كلاس ‌های عادی پرداخته است. و تفاوت‌این كلاس‌ها را در نحوه پاسخ گویی معلمان به رفتارهای نامطلوب نمی‌دانند بلكه آن را ناشی از اقدامات پیش‌گیرانه‌ی آنها می‌داند (صفوی ,نقل از كدیور1383ص431)


معلم باید به نكاتی كه باعث قطع ارتباط در كلاس می‌شود و همچنین به نیازهای دانش‌آموزان توجه كند و نباید اجازه‌ی گستاخی به دانش‌آموزان دهد و برای پیش‌گیری از رفتار نامطلوب دانش‌آموزان به نكات زیر توجه كند:

1. رفتارهای بی نظم را مشخص و قوانین كلاس را مطرح كند و دانش‌آموزان ملزم به رعایت آن شوند – تحقیقات مشیل وروتر نشان داده است كه مدرسه ای موفق است كه نظامی خوب داشته باشد . آنها مشخصات نظام خوب را این گونه بیان كرده اند :1. تعداد قوانین مدرسه اندك بوده و به طور منظم اعمال می شود 2. قوانین مرتبط با جامعه تحصیلی آنهاست 3. مهمترین مشخصه قوانین قابلیت انعطاف آن است 4. خط مشی و حدود روابط دانش آموز و شاگرد مشخص باشد 5. تصمیمات متخذه از طرف معلم مستبدانه نباشد 6. در جهت موفقیت افراد (دانش‌آموزان ) تدریس می‌شود 7. مدرسه در حرف و عمل نشان می‌دهد كه خواهان حل مشكل دانش‌آموزان است 8 . نیازهای دانش‌آموزان تشخیص داده می‌شود 9 . برای حل مشكل دانش‌آموزان نا منظم هسته‌ای متشكل ازسر معلم –مقام ارشد و معاون مدرسه وجود دارد .( فونتانا1987)

2. بطور انفرادی با افراد نا منظم برخورد كرده دلایل بی نظمی را جویا ‌شوند .

3. دانش‌آموزان باید رفتار مطلوب و مورد نظر معلم را بشناسند .

4. بی‌توجهی به رفتار نا منظم دانش‌آموزان باعث می‌شود تا وی احساس كند كه معلم فردی نا كارآمد است .

5. شرط لازم برای اجرای قوانین قابل درك و فهم بودن آن برای دانش‌آموزان است.

6. آغاز كلاس با جذابیت و متعاقب آن دادن آزادی بیشتر به دانش‌آموز

7. علاقه‌مند كردن دانش‌آموز به درس با یادگیری معنادار (كدیور1379)

علل بی انضباطی دانش‌آموزان

بروز رفتارهایی از دانش‌آموزان كه انضباط كلاس را مختل می‌كند تنها به معلم ،كلاس درس مربوط نیست بلكه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی،خانوادگی،اجتماعی وجود دارند كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای رفتارهای مخرب دانش‌آموزان فراهم می‌كنند . این عوامل را می‌توان به مواد زیر تقسیم بندی كرد :

الف :علل مربوط به دانش آموزان: گاهی علل بی نظمی در كلاس ناشی از خود دانش‌آموزان است مانند:

1.ناراحتی‌های جسمی، روحی و روانی

2.نداشتن علاقه و انگیزه

3. سردرگم بودن و بی‌توجهی به انتظارات معلم و كلاس 4.نداشتن برنامه‌ی شخصی مطالعه

5.كم خوابی و خستگی مفرط

6. انجام ندادن تكالیف خود

7.تغذیه نامناسب

8.ناامیدی به آینده

9.استقلال طلبی و مقابله با اقتدار معلم(صفوی)

دانش‌آموزان كه مشكلات خاصی ایجاد می‌كنند در نظر فونتاناشامل دو دسته‌اند :

1. شاگردان سرآمد :چون بهره‌ی هوشی بالایی دارند ، سطح درس خیلی پایین‌تر از توانایی آنهاست پس به طور خلاصه خستگی و كسالت مشكلاتی پدید می‌آورند.

2. كودك آسیب دیده شدید : به علت مشكلات بنیادین روانی كه درآنها وجود دارند به نوعی ناسازگاری رسیده‌اند و رفتارهای نامطلوب را به وجود می‌آورند ( فونتانا1987)

ب)علل مربوط به معلم

1. فقدان آمادگی جسمی ، روحی و روانی معلم

2.نامناسب بودن وضعیت ظاهری معلم

3. نا آگاهی از روش‌های جدید تدریس واستفاده از روش‌های سنتی

4. بی علاقگی به شغل معلمی

5.ناتوانی در بر قراری ارتباط مطلوب با دانش‌آموزان

6.تبعیض گذاشتن بین دانش‌آموزان

7.نا مناسب و نا رسا بودن صدای معلم

8.نداشتن طرح درس

9.بی‌توجهی به دانش‌آموزان

10. فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش‌آموزان

11.استفاده نامناسب از تشویق و تنبیه

12.بی‌حوصلگی و نداشتن صبر و سعه صدر

13.بی نظمی معلم ( دیرآمدن به كلاس و ترك كردن زود هنگام آن)

14. تسلط نداشتن به موضوع مورد یادگیری

15.بی‌توجهی به مسائل و مشكلات دانش‌آموزان

16.مبهم بودن توقعات و انتظارات معلم

17.بروز رفتارها و حركات نامنظم دركلاس

18.تحقیر و تمسخر دانش‌آموزان

19.نداشتن روحیه‌ی انتقاد پذیری و خودداری از پاسخ‌گویی به سوالات دانش‌آموزان

20. ناآگاهی از روش‌های اصلاح رفتار

21. علاوه بر اینها شخصیت معلم نیز ممكن است نقش عمده‌ای در بی‌نظمی و یا برقراری نظم و انضباط كلاس داشته باشد،چنانچه برخی روانشناسان معتقداٌ در جایی كه دانش‌آموزان معلم خود را از صمیم قلب دوست داشته باشند بی انضباطی وجود نخواهد داشت.(صفوی1383)

ج)علل مربوط به كلاس درس:

محیط مدرسه را می‌توان از دو بعد فیزیكی و عاطفی مورد بررسی قرار داد.

تأثیر محیط فیزیكی كلاس:وضعیت فیزیكی كلاس مانند،نظافت و پاكیزگی،برخورداری از نور و هوای مناسب ،میز و صندلی راحت وكافی،تخته و وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب نقش انكارناپذیری در ایجاد نظم و انضباط كلاس دارند (همان)."مارلند"(1975)در اهمیت محیط فیزیكی كلاس می‌گوید :«تأثیر فیزیكی كلاس می‌تواند كمك یا مانعی درآموزش باشد و بخشی از هنر كلاس داری استفاده‌ی مناسب از فضای كلاس است» (صفوی،نقل از زمانی1378).

در كلاس كه وسایل سرمایشی یا گرمایشی مناسب وجود نداشته باشد ،دانش‌آموزان به دلیل سرمای زیاد یا گرمای بیش از اندازه نمی‌توانند راحت بنشینند .از این رو مجبور می‌شوند دست به اعمالی بزنند كه نظم كلاس را مختل كند .(صفوی1383)

تأثیر محیط عاطفی كلاس :

علاوه بر عوامل فیزیكی كلاس ، عوامل عاطفی مانند تعویض مكرر برنامه‌ی درسی ،برخورد نامناسب دست اندركاران ستادی مدرسه با دانش‌آموزان ،یكنواخت بودن برنامه‌های صبحگاهی یا عصرگاهی مدرسه بی‌توجهی به خواسته‌هاو انتظارات معقول دانش‌آموزان و....را می‌توان نام برد كه شرایط و موقعیت را برای بروز رفتارهای نامطلوب دانش‌آموزان فراهم می كند.

د)علل مربوط به خانواده:

صاحب نظران روانشناسی تربیتی یكی از مهمترین نهادهای موثر در تربیت و رفتار آدمی را خانواده می‌دانند؛زیرا محیط خانواده اولین و با دوام‌ترین عامل در تكوین شخصیت كودكان و نوجوانان می‌باشد(صفوی1383)عوامل متعدد می‌تواند در رفتار كودكان و نوجوانان تأثیر بگذارد (از جانب خانواده)كه به موارد زیر اشاره می‌كنیم.

1. فضای روانی و عاطفی ؛

منظور مجموعه روابط و تعاملات روانی و عاطفی است كه بین اعضای خانواده وجود داشته باشدو بصورت مستقیم(آموزش‌های اخلاقی و...)یا غیر مستقیم(همانند سازی و تقلیدو...)رفتار فرزندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

2. شرایط ناسالم خانوادگی:

شامل مواردی مانند طرد كودك ،تنبیه شدید ، عدم توجه به نیازهای اساسی كودك ،انتظار نابجا از كودك و... می‌باشد.

3. فقدان والدین:

نبود هر یك از والدین ، بویژه مادر چنانچه با كمبود ارضای نیازهای طبیعی و اساسی همراه شود اثرات ناگواری در شرایط اجتماعی كودك خواهد گذاشت.

4.عدم ثبات قوانین و معیارهای اخلاقی:

چنانچه در محیط خانه اصول اخلاقی معینی حكم فرما نباشدیااینكه اصول ثابت باشندویابرای كودك تبیین نگردند درایجاد مشكلات رفتاری كودك نقش خواهند داشت .

5.ترتیب ولادت:

از دیدگاه آلفرد آدلرترتیب ولادت در رفتارهای افراد نقش دارد آدلر معتقد است جایگاه ویژه فرزندان با تولد فرزند بعدی تهدید می‌شود و فرزند آخر نگران از دست دادن موقعیت خود نخواهد بود.(اصغری پور1380)اختلافات خانوادگی و بی‌نظمی دار خانواده سبب تأثیر نامطلوب در رفتار فرد شده و زمینه‌ی لازم را برای بروز رفتارهای مخرب فراهم می‌آورد و به این ترتیب نظم وانضباط كلاس را به هم می‌زند .(صفوی)

ه)علل مربوط به روابط اجتماعی :

عوامل اجتماعی اغلب به طور مستقیم تأثیر شگرفی در رفتارهای دانش‌آموزان می‌گذارد (همان)از بین عوامل اجتماعی موثر در رفتارهای دانش‌آموزان به موارد زیر اشاره می‌كنیم:

    طبقه‌ی اجتماعی: شامل مواردی مانند میزان سواد والدین ، فرهنگ حاكم برخانواده و .... كه هر كدام به نوعی تأثیر می‌گذارد.
    گروه همسالان : مهمترین الگوی كودكان پس از والدین كه تأثیر زیادی در رفتار كودكان می‌گذارد.
    عوامل اجتماعی دیگر:از قبیل تلوزیون كه به عنوان الگوی رفتاری از عوامل مهم تعیین كننده در رفتار است . (اصغری پور 1380)

و)عوامل روانی :

از عوامل روانی موثر در اختلا‌لات رفتاری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

1.تعارض :یعنی فرد در مقابل دو هدف قرار گرفته كه قادر به انتخاب یكی نیست پس با انتخاب یكی در مقابل دیگری احساس محرومیت می‌كند و موجب پدیدار شدن فشار و ناراحتی می‌شود.

2.ناكامی:منظور ناراحتی شدید از نرسیدن به یك هدف است . وقتی برای رسیدن به چیزی از لحاظ روانی برنامه‌ریزی می‌كنیم و به آن نرسیم دچار سرگردانی شده و موجب ناراحتی می‌شود .

3. استرس: هنگامی كه مجموعه‌ای از عوامل روانی درونی و بیرونی در ذهن فرد تبدیل به ساختار تهدید كننده یا آسیب روانی می‌شود موجب ایجاد فشار و ناراحتی روانی می‌شود. (اصغری پور1380)

برخی از راههای از بین بردن یا كاهش عوامل بی نظمی

برای كاهش عوامل بی نظمی دانش‌آموزان باید میان خانه ومدرسه هماهنگی وجود داشته باشد. (صفوی1383)

برای كاهش عوامل بی نظمی معلمان باید معلم آمادگی تغییر رفتارهای به عنوان واكنشی نسبت به حقایق آشكار شده توسط مشاهده را داشته باشد. (فونتانا1987 )

برای كاهش عوامل بی نظمی موثر از كلاس باید شرایط فیزیكی كلاس را بهتر كنیم و روابط بین كاركنان و دانش‌آموزان بهتر شود .

برای كاهش این عوامل در خانواده باید والدین فرزندان خودرا به انضباط تشویق كرده و وظایف شان را در قبال فرزندان خود به خوبی اجرا كنند. (صفوی 1383)

راههای كاهش یا حذف رفتار های بی نظمی

در آموزش و پرورش وظیفه معلمان تنها این نیست كه به ایجاد و تقویت رفتار مطلوب اقدام كند بلكه باید رفتار نا مطلوب دانش آموز را كاهش داده یا از بین ببرند. برای از بین بردن رفتار نا مطلوب روشهای زیر توصیه می‌شود: (شعبانی 1371)

1.خاموشی : برای اینكه رفتار نامطلوب دانش آموز ادامه نیابد می‌بایست شرایط طوری فراهم شود كه برای انجام دادن آن رفتار نا مطلوب پاداشی در یافت نكند .(همان)

2. اشباع : رفتار نامطلوب شاگرد به مدت طولانی تقویت می‌شود تا دانش‌آموز اشباع شود و احتمال تكرار آن كاهش یابد یعنی درست برعكس خاموشی و این روش بر خلاف تنبیه عوارض جانبی ندارد .(همان)

3. تقویت رفتار مغایر : رفتاری را كه مغایر با رفتار نامطلوب است تقویت می‌كنیم كه خود ا ز یك اصل روانشناسی ناشی می‌شود كه انسان نمی تواند خود را همزمان روی دو رویداد مخصوصاٌ اگر مغایر باشد متمركز كند. (اصغری پور1380 )

4. محروم كردن : یعنی دانش‌آموز به خاطر رفتار نامطلوبی كه انجام داده است از دریافت تقویتی محروم می شودبرای مثال دانش‌آموز كه به كلاس علاقه دارد به خاطر بی نظمی از كلاس اخراج می‌شود. (شعبانی 1371)

5. جریمه كردن : یعنی كم كردن مقداری از عامل تقویت كنند به دلیل انجام رفتار نامطلوب برای مثال كسر چند نمره به دلیل شیطنت یا بی نظمی. (همان)

مشاوره و مذاكره با دانش‌آموز نامنظم : معلم می‌تواند در برابر دانش‌آموز نامنظم از شیوه ی صحبت آرام استفاده كندكه بر اساس شیوه های مشاوره ولفگا نگ و گلیكمن می‌باشد ، در این روش معلم, مشاوره می‌كندچون دانش‌آموز در كلاس او بی نظمی كرده و معلم می داند در آن هنگام دانش‌آموز مشغول چه كاری است و آن شرایط را به خوبی می‌شناسد معلم در مشاوره می‌تواند از نظرات دانشمندانی چون گلاسر، ردل و... استفاده كند . این دانشمندان تأكیدكرده‌اند كه در بازبینی بی انضباطی دانش‌آموز باید موقعیت فعلی وی در نظر گرفته شود در این هنگام معلم نباید از انتقاد زیاد استفاده كند چون باعث می‌شود دانش‌آموز حالت تدافعی به خود بگیرد و بهانه های بیشتری بتراشد . معلم باید از طریق مذاكره‌ای صریح به دانش‌آموز بفهماند كارش تا چه اندازه زشت بوده است و بازنده‌ی اصلی نیز خود دانش‌آموز است و اگر این رفتار نامطلوب راترك كند سود زیادی خواهد كرد . برای این كار معلم باید« ازباب پرسش »طبق نظر گلاسر وارد شود برای مثال از شاگرد می‌پرسد«چرابه این كار(بی نظمی)پیشنهاد شدی » و به بهانه تراشی های وی توجه چندانی نمی‌كند در واقع معلم اعتقاد خودش راكه رفتاری هر قدر هم غیر قابل قبول و نامطلوب باشد هدف داراست اعلام می‌كند این همان نكته ای است كه گلاسر به آن تأكید دارد .(جی اسمیت، لا سلت )

اصل تقویت منفی : برای اینكه دانش‌آموز را از انجام رفتار نامطلوبی باز داریم باید ترتیبی بدهیم كه هرزمان رفتار او در جهت مطلوب تغییر كرد به موقعیتی كه برای او ناخوشایند بوده است پایان می‌دهیم .در كاربرد این اصل پایان دادن باید به آسانی امكان داشته باشد زیرا در غیر این صورت دانش‌آموز فایده‌ای در تغییر دادن رفتار خود نمی‌بیند (اصغری پور1380)

تنبیه : یعنی اضافه كردن یك محرك بیزار كننده به محیط پس از انجام رفتار نامطلوب این روش معایبی دارد :

1. باعث نابودی رفتار نمی‌شود و فقط آن را وا پس می‌زند (همان) 2. سبب ترس یا نگرانی شدید می‌شود3. از توجه دانش‌آموزان به فرد تنبیه گر كاسته می‌شود و به دستورهای او عمل نمی‌كند. (اصغری پور1380)

نتیجه‌گیری

پس از نوشتن این مقاله به این نتیجه دست یافتیم كه بی‌انضباطی هر گونه رفتاری از جانب دانش‌آموز است كه سازماندهی كلاس و مدرسه را مختل یا تهدید به اخلال می‌كند .می‌توان انضباط را از كودكی آموخت یعنی والدین می‌توانند باآموزش‌ها،تذكرات،نشان دادن آثار و...نظم و انضباط را به فرزندان بیاموزند.

در بررسی علل بی‌انضباطی به این نتیجه رسیدیم كه تنها دانش‌آموز عامل مطلق بی‌انضباطی نیست و این رفتار می‌تواندازعواملی همچون،معلم،كلاس(محیط فیزیكی یا عاطفی )،خانواده و .... ناشی شود . و می‌توان این عوامل را كاهش داد ما می‌توانیم از این رفتارهای نامطلوب پیش‌گیری كنیم كه برای پیش‌گیری نیز راههایی چون : به کار گیری روش های فعال تدریس، وضع قوانین كلاسی ،جویا شدن علل بی‌انضباطی ،برخورد با این رفتارها و...پیشنهاد شد.

برای كاهش یا حذف این رفتارها نیز راهكارهایی چون:خاموشی ،محروم كردن ،مشاوره و مذاكره و... را نام برده برخی محاسن و معایبشان را بیان نمودیم و آنها را پیشنهاد كردیم.موضوعات مرتبط: علوم تربیتی , علوم تربیتی خوی , علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خوی ,
برچسب‌ها: پیش‌گیری از بی‌انضباطی , مطلبی در مورد علوم تربیتی , تربیت , دانشگاه پیام نور خوی , علوم تربیتی و روانشناسی پیام نور خوی , انضباط , بی انضباطی ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
world tanks blitz cheats یکشنبه 1396/12/6 06:43
سلام، فقط به وبلاگ خود از طریق Google هشدار داد و متوجه شد که واقعا مفید است.

من میخواهم برزیل را تماشا کنم من سپاسگزار خواهم شد
این را در آینده ادامه دهید بسیاری از مردم از آن بهره مند خواهند شد
نوشتن شما به سلامتی!
cam4 token hack password دوشنبه 1396/11/16 17:38
وای، طرح وبلاگ عالی! تا چه مدت وبلاگ نویسی کرده اید؟
برای؟ شما وبلاگ نویسی را آسان کردی. نگاه کلی از
سایت شما با شکوه و محتوا است!
marvel contest champions cheats دوشنبه 1396/11/2 23:17
پست بسیار عالی من به سادگی بر وبلاگ شما و
آرزو می کنم که ذکر کنم که واقعا دوست دارم گشت و گذار در اطراف پست های وبلاگ شما.

پس از همه من خواهد شد اشتراک خود را بر روی خوراک و من امیدوارم که شما دوباره نوشتن دوباره!
BHW دوشنبه 1396/02/4 04:04
Hurrah, that's what I was searching for, what a data!
present here at this webpage, thanks admin of
this web page.
admin دوشنبه 1393/02/22 09:44
سلام خوب بود
به نظر من انضباط 50درصدش انتسابی هست
50درصد دیگه هم اکتسابی و به محیط که طرف اونجا زندگی میکنه هم بستگی داره
همه چیز سه شنبه 1393/02/16 17:27

سلام

اگر خدا در دلها جاری باشد تنهایی معنی ندارد

پیش ما هم بیاین خوشحال میشیم
علی سه شنبه 1393/02/16 17:22
سلام خوبی وبلاگ زیبایی داری تبریک میگم من علی هستم مدیر چترم سزارچت ممنون میشم به سایت من هم سر بزنید
چت رم سزار چت (محفلی برای همه ایرانیان )
اگر مایل به تبادل لینک هم بودی تو چت رم بگو تا انجام دهیم
حتما بیا منتظرتم
http://3zar-chat.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین مطالب