علوم تربیتی خوی ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ ! ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻕ ! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍهی های ﻣﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ !ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ! ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﯾﻢ. http://olumtarbiaty.mihanblog.com 2019-08-17T12:01:31+01:00 text/html 2015-06-09T01:38:20+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir دانشگاه پیام نور مرکز خوی http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/161 <div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br>دانشگاه پیام نور مرکز خوی<br><br></b><font size="6"><b>پیام نور خوی<br><br><a href="http://www.khoypnu.ac.ir/1388-06-09-07-56-26" target="_blank" title="دانشگاه پیام نور مرکز خوی"><font size="4">دانشگاه پیام نور خوی در یک نگاه </font></a><br></b></font></font></div> text/html 2015-05-24T01:13:02+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir اسرار موفقیت در کنکور http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/160 <div align="center"><a target="_blank" title="موفقیت در کنکور, داوطلبان شرکت کننده در کنکور" href="http://www.beytoote.com/psychology/emtehanat/secrets3-success-exams.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/ra4-1948.jpg" alt="موفقیت در کنکور,داوطلبان شرکت کننده در کنکور" title="موفقیت در کنکور,داوطلبان شرکت کننده در کنکور"></a></div> <p>&nbsp;<b>اسرار موفقیت در <font size="4">کنکور</font></b><br></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای موفقیت در هر کاری عواملی چون هوش ، استعداد ، تلاش ، پشتکار و ... لازم است اما مواردی مجود دارد که به آن مهارت های موفقیت گفته می شود که با که با مطالعه تجربه و عملکرد دیگران میتوان به اسرار آن پی برد...<br></font> text/html 2015-05-19T04:29:22+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir نکته هایی طلایی برای شب امتحان http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/159 <div align="center"><a target="_blank" title="شب امتحان, چگونه مطالعه كردن در شب امتحان, تغذیه سالم قبل از مطالعه" href="http://www.beytoote.com/psychology/emtehanat/golden3-tips-night-test.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/ra4-1777.jpg" alt="شب امتحان,چگونه مطالعه كردن در شب امتحان" title="شب امتحان,چگونه مطالعه كردن در شب امتحان"></a></div> <p>&nbsp;<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این مطلب مهارت‌های مدیریت زمان و نكته‌های طلایی چگونه مطالعه كردن در شب امتحان را فرا خواهید گرفت.<br></font></p> text/html 2015-05-18T04:16:51+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir انتخاب رشته بر حسب علاقه و استعداد http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/158 <div align="center"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/psychology/emtehanat/pickup-catena.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/ra4-95.jpg" alt="کنکور" title="کنکور"></a><br></div> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کنکور مسئله ایست که همه ساله باعث به وجود آمدن استرس و تنش و اضطراب در بیش از یک میلیون داوطلب و چند میلیون از افراد خانواده و آشنایان این داوطلبان می شود.خوشبختانه قرار است که از سال 1390 کنکوری به شکل امروز نداشته باشیم و گزینش ها بر حسب معدل داوطلبان طی سالهای دبیرستان صورت گیرد.استرس کنکور برای برخی افراد به قدری است که شب کنکور را با فشار زیادی تحمل می کنند و گاه اصلا به خواب نمیروند تا موعد کنکور فرا برسد.شب کنکور شبی است که داوطلب به خواب کافی احتیاج دارد تا به آرامش دست پیدا کند و مطالب خوانده شده را در ذهن خود تحکیم کند.<br></font> text/html 2015-05-04T11:17:57+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir آیا نگاه کردن به عکس زن نامحرم از نظر شرعی اشکال دارد؟ http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/157 <div align="center"><div align="center"><a title="احکام،احکام دینی,سوالات دینی،پرسش های مذهبی" href="http://www.beytoote.com/religious/din-ahkam/look2-fun-photograph.html" target="_blank"><img style="width: 384px; height: 212px;" title="احکام،احکام دینی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re1563.jpg" alt="نگاه بدون لذت به عکس زن مسلمان,پرسش های مذهبی "> </a><br></div> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>نگاه بدون لذت به عکس زن&nbsp; آرایش کرده اشکالی ندارد</b></font><br></div> text/html 2015-04-28T01:23:29+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir آیا همه گناهان بخشیده می‌شوند؟ http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/156 <div align="center"><a title="بخشش گناهان،بخشش گناهان کبیره" href="http://www.beytoote.com/religious/tenet/forgiveness2-grave-sins.html" target="_blank"><img style="width: 360px; height: 236px;" title="بخشش گناهان كبیره وتوبه از گناه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re1557.jpg" alt="بخشش گناهان توسط خداوند,بخشش گناهان بزرگ"> </a><span style="color: #ff6600; font-size: 8pt;"></span></div> <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>راههای بخشش گناهان کبیره ‎</b></font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>طبق آیه 53 سوره زمر، همه گناهان بخشیده می‌شود، امّا طبق آیه 48 سوره نساء جز شرك همه گناهان بخشیده می‌شوند؛ این دو كلام چگونه قابل جمع است؟<br></font> text/html 2015-04-28T01:17:49+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir ۷ درسی که زندگی به شما می آموزد http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/155 <div align="center"><span style="background-color: #ffffff;"><a title="KEYWORDS" href="http://www.beytoote.com/psychology/zendegi-behtar/lessons4-life-teaches.html" target="_blank"><span style="background-color: #ffffff;"><img style="width: 400px; height: 170px;" title="درسهای زندگی،مسیر زندگی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/ra4-4188.jpg" alt="زندگی,درسهای زندگی,مسیر زندگی" height="170px" width="400px"> </span></a></span> <span style="background-color: #ffffff;"></span><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><b>ارتباط زمان زندگی و صبر در وقت سختیها خودش را نشان میدهد</b></font><br></div> text/html 2015-04-26T01:10:10+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir صلواتی جهت رفع گناهان http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/154 <div align="center"><div align="center"><a title="دعا برای رفع گناه,صلواتی جهت رفع گناهان,صلوات و بخشش گناهان" href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/salvati2-removing-sins.html" target="_blank"><img style="width: 380px; height: 266px;" title="دعا برای رفع گناه,صلواتی جهت رفع گناهان,صلوات و بخشش گناهان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re1384.jpg" alt="دعا برای رفع گناه,صلواتی جهت رفع گناهان,صلوات و بخشش گناهان"> </a><br></div><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">صَلَواتُ اللّه‏ِ وَ صَلَواتُ مَلائِكَتِه وَ اَنْبِیائِه وَ رُسُلِه وَ جَمیعِ خَلْقِه عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ،<br>&nbsp;وَ السَّلامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللّه‏ِ وَ بَرَكاتُهُ</font></b></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div> text/html 2015-04-25T11:00:29+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir دلایل فضولی بعضی از افراد چیست و با افراد فضول چه باید کرد؟ http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/153 <br><p class="imgarticle" align="center"><a title="فضولی یا کنجکاوی,فضولی کردن,آدم های فضول" href="http://www.beytoote.com/psychology/khanevde-m/nosy4-curious-people.html" target="_blank"> <img style="width: 350px; height: 230px;" title="آدم های فضول,فضولی یا کنجکاوی,فضولی کردن" src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/ra4-4165.jpg" alt="فضولی کردن,دخالت و فضولی"> </a></p> <div align="center"><b><span style="background-color: #ffffff;"></span><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فضولی به معنی دخالت کردن در اموری که به او مربوط نمی شود</font></b><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فضولی به معنی کسی است که در اموری دخالت کند که حد یا حق او نیست.</font><br></div> text/html 2015-04-21T01:15:15+01:00 olumtarbiaty.mihanblog.com امیر Amir چرا سوره توبه بسم الله ندارد؟ http://olumtarbiaty.mihanblog.com/post/152 <div align="center"><a title="چرا سوره توبه بسم الله ندارد, سوره توبه, معنی سوره توبه" href="http://www.beytoote.com/religious/sundries/surah2-repentance.html" target="_blank"><img style="width: 360px; height: 149px;" title="چرا سوره توبه بسم الله ندارد, سوره توبه, معنی سوره توبه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re1542.jpg" alt="چرا سوره توبه بسم الله ندارد, سوره توبه, معنی سوره توبه"> </a><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از آن جا که این سوره به هنگام اوج گرفتن اسلام در جزیره عرب و پس از درهم شکسته شدن آخرین مقاومت مشرکان نازل گردیده، محتوای آن دارای اهمیت ویژه و فرازهای حساسی است.<br><br> </font>